Dostava i plaćanje

DOSTAVA

Standardna dostava u Hrvatskoj

 • DPD dostava od ponedjeljka do petka 
 • Praćena dostava
 • 1-2 dana za većinu destinacija u Hrvatskoj (za otoke i manja mjesta, pošiljke se dostavljaju prema rasporedu DPD-a).
 • ~€4 /28KN 


Međunarodna standardna dostava

 • Hrvatska pošta, dostava od ponedjeljka do petka
 • Praćena dostava
 • 5 - 20 dana, ovisno o lokaciji
 • Cijena izračunata na blagajni
 • Dostava diljem svijeta

Međunarodna prioritetna dostava

 • DHL dostava od ponedjeljka do petka
 • Praćena dostava
 • 1-5 dana, ovisno o lokaciji
 • Cijena izračunata na blagajni
 • Dostava diljem svijeta

 

U pravilu se zaprimljene narudžbe obrađuju slijedeći radni dan (od ponedjeljka do petka) i kupcu (primatelju pošiljke) šalju u roku od 2 radna dana. Izuzetak su akcijski i sezonski periodi kada zbog povećanog broja narudžbi priprema pošiljki može iznimno potrajati duže od 2 radna dana.

Sve narudžbe provedene petkom iza 12h, subotom ili nedjeljom bit će isporučene u ponedjeljak.


Nakon narudžbe primit ćete:

 • potvrdu narudžbe putem emaila, u roku od nekoliko minuta od potvrde narudžbe
 • obavijest da je narudžba poslana DPD-om putem emaila s brojem pošiljke, najčešće u roku 1 radnog dana od potvrde narudžbe 
 • najavu da Vam pošiljka stiže sutra na adresu, SMS-om od DPD-a ako ste ostavili broj mobitela

Pošiljku možete pratiti putem DPD Live Tracking ili putem DHL Tracking.

Ukoliko je sadržaj pošiljke oštećen ili na bilo koji drugi način ne odgovara kupljenom, kontaktirajte nas putem emaila na hello@gurujournals.eu bez odgode.PLAĆANJE

Kupac se obvezuje naručene proizvode s troškovima dostave platiti prodavatelju, Oreiro obrt, jednim od sljedećih načina plaćanja:

 • Paypal-om
 • Pouzećem – u gotovini
 • Virmanski – općom uplatnicom ili Internet bankarstvom


Kupoprodajni ugovor je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.    

Plaćate li gotovinom, svoju ćete narudžbu platiti točnim iznosom i u gotovini djelatniku kurirske službe prilikom preuzimanja robe. Kurir nudi plaćanje pouzećem kao dodatnu uslugu te se stoga i dodatno naplaćuje.


Plaćate li virmanski, nakon kreiranja Vaše narudžbe, na Vaš mail stići će svi potrebni podaci za ispunjavanje naloga za prijenos (opće uplatnice). Vaša narudžba rezervira artikle i količinu. Uobičajeni model plaćanja je 01 (plaćanje po računu), ali neke banke imaju svoje oznake. Možete ostaviti i bez broja modela, ali najbolje je kontaktirati Vašu banku ukoliko nalog prijavljuje grešku. U poziv na broj svakako upišite broj narudžbe (koji ste dobili na mail sa potvrdom Vaše narudžbe).


Taj broj služi za brže povezivanje vaše uplate sa narudžbom. Uobičajeno vrijeme za potvrdu transakcija između banaka je maksimalno 48 sati. Gurujournals.eu čuva rezervaciju 2 dana. Roba se isporučuje nakon što je iznos prebačen na žiro račun.
REKLAMACIJA 

U slučaju da je kupac iz kojeg god razloga nezadovoljan kupljenim proizvodom ili pruženom uslugom prigovor može uputiti na sljedeću e-mail adresu: www.gurujournals.eu dodatno to može učiniti pisanim putem na adresu: Oreiro obrt, Kružni put 8, 51211, Matulji. Bez odgađanja ćemo pisanim putem potvrditi primitak prigovora, a na pisani prigovor bit će odgovoreno u roku od 15 dana, radi čega je u pisanom prigovoru potrebno navesti barem ime, prezime i adresu.


Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.

Oreiro obrt prihvaća povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Oreiro obrt.


Pravo na jednostrani raskid Ugovora

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Taj započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.


Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Izjave o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora.

Iskoristi li kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.


Kupac nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora osim onih predviđenih člankom 76. i člankom 77. Zakona o zaštiti potrošača. Iskoristi li kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci kupca da raskida ugovor vratiti kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Iznimno trgovac nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.


Osim ako nije ponudio da robu koju kupac vraća sam preuzme, trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

Trgovac mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. U slučaju plaćanja pouzećem trgovac će kupcu cijenu plaćenu za vraćeni proizvod vratiti virmanom na IBAN broj bankovnog računa koji mu dostavi kupac.

Osim ako je trgovac ponudio da robu koju kupac vraća sam preuzme, kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.


Kupac mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti kupca o tome da je dužan snositi te troškove.


Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena kupcu u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.


Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe ili ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave. Također, kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o uslugama koji je trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena. Obrazac o jednostranom raskidu ugovora možete skinuti ovdje